Veelgestelde vragen

Ik heb nog een polis. Deze staat niet vermeld.

U ziet alleen polissen waarvan de contractduur 31 december 2019 afloopt.

Over drie jaar bereik ik de eindleeftijd van de verzekering. Kan ik toch kiezen voor een 5-jaarscontract?

Ja, u kunt kiezen voor een 5-jaarscontract en profiteren van de lagere premie ten opzichte van het 1-jaarscontract. Uw verzekering wordt automatisch beëindigd bij het bereiken van de eindleeftijd. Uiteraard informeren wij u hierover.

Ik wil de contractduur met 5 jaar verlengen. Wanneer kan ik de verzekering dan beëindigen?

U kunt de verzekering beëindigen/verlagen als uw contractduur eindigt. Maak dit dan voor 1 november van dat jaar aan Movir bekend. Gaat u in de tussentijd in loondienst werken of is er om een andere reden geen verzekerbaar belang meer? Dan kunt u de verzekering voortijdig beëindigen.