Actievoorwaarden

U kiest voor een 5-jaarscontract

U verlengt de contractduur tot en met 31 december 2024 en kiest voor de lagere premie ten opzichte van het 1-jaarscontract.

Goed om te weten:

  • U kunt de verzekering beëindigen/verlagen als uw contractduur eindigt. Maak dit dan voor 1 november van dat jaar aan Movir bekend.
  • Als in de komende vijf jaar de eindleeftijd op de polis wordt bereikt, eindigt de verzekering automatisch bij het bereiken van de eindleeftijd.
  • Is er geen verzekerbaar belang meer? Dan kunt u de verzekering voortijdig beëindigen. Bijvoorbeeld als u stopt met werken of als u van vrije praktijk naar een loondienstbetrekking gaat of vice versa.
  • Besluit Movir voor 1 januari 2025 de tarieven te verhogen of de dekking te verslechteren, dan kunt u uiteraard de verzekering opzeggen. Dit is vastgelegd in de voorwaarden van verzekering.

U kiest voor een 1-jaarscontract

U kunt de verzekering direct dagelijks opzeggen of verlagen. Wel betaalt u 5% meer premie dan voor een 5‑jaarscontract.